Start

Drukuj

logo strona3

 

 2016

290-lecie budowy Pałacu w Siemczynie!!!

 

Pałac Siemczyno zaprasza na:


VI Henrykowskie Europejskie Słoneczne Dni w Siemczynie

JUŻ

24 maja 2016 r.


Tym razem:

 

 

Program konferencji głównej:

 

                - 09.00 – 09.30 – rejestracja uczestników

 

                - 09.30 – 09.45 – powitanie gości – Bogdan Andziak, Wiceprezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie

 

                    otwarcie konferencji – Zdzisław Andziak, Prezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie

 

                - 09.45 – 10.15 – Strategia dla OZE w Województwie ZachodniopomorskimMarszałek Jarosław Rzepa

 

                - 10.15 – 10.45 – Możliwości i formy współfinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w 2016 roku uwzględniając

 

zagadnienia dotyczące programu „Prosument” – dr Patrycja Rogalska - Główny Specjalista ds. Środków Krakowych WFOŚiGW w Szczecinie          

 

                - 10.45 – 11.10 – Finansowanie OZE w ramach działania 2.10.RPO WZ na lata 2014-2020 – możliwa wysokość wsparcia,

 

rodzaje beneficjentów, warunki konieczne do spełnienia w celu uzyskania wsparcia, kolejne naboryKinga Jacewicz - Dyrektor ds. Funduszy Europejskich WFOŚiGW w Szczecinie

 

                - 11.10 – 11.35 – Inicjatywa JEREMIE w finansowaniu inwestycji proekologicznychKrzysztof Lepieszka - Kierownik

 

Rozwoju Przedsiębiorczości, Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości z Koszalina

 

                - 11.35 – 12.00 – Przerwa kawowa

 

    - 12.00 – 12.45 – Gminy samowystarczalne energetycznie – mrzonka czy rzeczywistość? Edward Orłowski - niezależny doradca w międzynarodowych projektach związanych z transferem technologii z obszaru OZE i ochrony środowiska

 

                - 12.45 – 13.20 – Rewolucja energetyczna – jak wykorzystać szansę?Arkadiusz Witowski – niezależny doradca w

 

                projektach z obszaru OZE

 

                - 13.20 – 14.05 – Bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznych – aspekty prawne, finansowe i technicznedr inż. Janusz

 

                Teneta – Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Katedra Automatyki AGH Kraków

 

Równolegle w godz. 10.30-13.30 odbędzie się konferencja dla młodzieży

 

ze Szkół Ponadgimnazjalnych z Czaplinka, Drawska Pomorskiego i Złocieńca


BĄDŹCIE Z NAMI - WSZYSCY KREATYWNI KTÓRZY MYŚLĄ ŻEBY:

Dzielić się pomysłami

Być ponad podziałami

Tworzyć przyszłość

 

Szczególne podziękowania przekazujemy osobom wspierającym finansowo w 2015 roku wydawnictwo

Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich:

- Pani Irenie Grzegorzewskiej (2x),

- Panu Henrykowi Śmiszek (2x),

- Panu Maciejowi Bukowskiemu,

- Panu Zbigniewowi Kapuście,

- Pani Teresie Kośmider,

- Pani Dorocie Weckiel,

- Pani Beacie Miszewskiej-Kozłowskiej,

- Państwu Jolancie i Maciejowi A. Marciszewskim.

PRZEKAŻ 1% ODPISU ROCZNEGO ROZLICZENIA NA RZECZ

HENRYKOWSKIEGO STAWARZYSZNIA W SIEMYCZYNIE

BY WESPRZEĆ:

REWITALIZACJĘ PAŁACU W SIEMCZYNIE

nr KRS: 0000247103

 

Inne datki na ten cel, za które dziękujemy prosimy kierować

na rachunek bankowy:

10 1090 2659 0000 0001 2373 1358

BZ WBK S.A. 1.O. Kołobrzeg

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

 

Nasze dotychczasowe publikacje:

 

14 lutego 2015 roku powołano Zespół Tańców Historycznych "Pałac Siemczyno"

  WIRTUALNY SPACER

PO PAŁACU PARKU I FOLWARKU W SIEMCZYNIE

Zerknij na naszą starą stronę - naprawdę warto - dużo innych treści!

 

Copyright 2012. Free joomla templates |