Drukuj

Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie w dniu 29 stycznia 2011 roku na Walnym Zgromadzeniu podjęło uchwałę o przyznawaniu HENRYKÓW HONOROWYCH wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym społecznie w różnorodne działania na niwie kultury, historii i sztuki, a związane bezpośrednio ze wsparaniem idei odbudowy pałacu w Siemczynie. Na tą okoliczność powołano do życia Kapitułę Henryków Honorowych i wyróżnień w składzie: Zdzisław Andziak, Bogdan Andziak, Agnieszka Eckstein i Grażyna Tomaszewska.

Kapituła na posiedzeniu w dniu 2 czerwca 2011 roku podjęła uchwałę o przyznaniu niżej wymieniomym osobom i organizacjom Henryków Honorowych.

Uroczyste wręczenie miało miejsce podczas 8 Henrykowskich Dni w Siemczynie w dniu 9 lipca 2011 roku.

Henryki Honorowe wręczono następującym osobom i instytucjom:

 

Na posiedzeniu Kapituły Henryków Honorowych i wyróżnień w dniu 12 sierpnia 2013 roku podjęło uchwałę o przyznaniu Henryków Honorowych.

Uroczyste wręczenie Henryków Honorowych miało miejsce podczas Wojewódzkiej Inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa w Siemczynie w dniu 7 września 2013 roku.

Henryki Honorowe wręczono następującym osobom:

Na posiedzeniu Kapituły Henryków Honorowych i wyróżnień w dniu 12 sierpnia 2013 roku podjęto uchwałę o wystosowaniu podziękowań na grawertonach.

Uroczyste wręczenie Grawertonów z podziękowaniami miało miejsce podczas Wojewódzkiej Inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa w Siemczynie w dniu 7 września 2013 roku.

Podziękowania wręczono następującym osobom:

 

Autor i opracowanie: Robert A. Dyduła