Artykuły

RPO WZ 2014-2020, DZIAŁANIE 2.10

Drukuj

Tytuł projektu:

Modernizacja energetyczna obiektu noclegowego "Pałac Siemczyno" poprzez montaż pomp ciepła i mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Źródło dofinansowania:

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w zakresie Działania 2.10. Zwiększanie wykorzystania źródeł odnawialnych.

Beneficjent:

"Pałac Siemczyno" Adam Andziak, Siemczyno 81, 78-551 Siemczyno

Cele projektu:

Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego przedsiębiorstwa wnioskodawcy i zmniejszenie kosztów środowiskowych prowadzenia działalności poprzez zastosowanie wysokowydajnych, nowoczesnych źródeł odnawialnych wytwarzania energii cieplnej z możliwością wytwarzania energii chłodniczej oraz zastosowanie nowoczesnych źródeł odnawialnych wytwarzania energii elektrycznej.

Planowane efekty:

1. Wskaźnik produktu:

  • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt] - 0,22
  • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe] - 0,04
  • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.] - 1
  • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] - 1

2. Wskaźnik rezultatu:

  • Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok] - 550,00
  • Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok] - 38,00
  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] - 398,49

Wartość projektu:

2 463 554,70 zł brutto

Wkład Funduszy Europejskich:

1 382 272,00 zł

Copyright 2012. Free joomla templates |